บริการ

0

หลักการเลือกซื้อ เลือกใช้ปุ๋ย อย่างมีประสิทธิภาพเพ...

หลักการเลือกซื้อ เลือกใช้ปุ๋ย อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ประโยชน์สูงสุดการใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพนั้น มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ ธัญธวัช การเกษตร มี 4 แนวทางง่ายๆ โดยยึดหลัก 4 ถูก มาแนะนำ นั่นคือ 1. ถู...

ข้อควรรู้ "มันสำปะหลัง" ปลูกอย่างไร ให้ได้ผลผลิตด...

"มันสำปะหลัง" พืชที่มีความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับ 3 ของโลก ปลูกง่าย ปรับตัวได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ ทนสภาพแล้งได้ดี ปัญหาเกี่ยวกับโรค และแมลงมีน้อย ประกอบกับที่ ภาครัฐส่งเสริ...

โดรน (DRONE) เพื่อการเกษตร...

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่โลกเทคโนโลยี มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกภาคส่วน นโยบายการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการนำนวัตกรรม และเทคโนโ...

ข้อควรระวังในการใช้ยาปราบศัตรูพืช

ยาปราบศัตรูพืชทุกชนิด (ยาฆ่าแมลง ยาป้องกันโรคพืช ยาปราบวัชพืช) มีอันตรายสามารถเข้าร่างกายได้ทางปาก ผิวหนัง และโดยการหายใจ การเป็นพิษฉับพลันเกิดขึ้นเมื่อได้รับยาจำนวนมาก ๆ เพียงครั้งเดียว ส่วนพิษสะสมเก...

5 โรคพืชสุดฮิตระบาดหน้าฝน

ช่วงหน้าฝนแบบนี้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือ ปริมาณน้ำที่มากขึ้น และความชื้นในอากาศที่สูงขึ้น หากฝนตกติดต่อกันเกินกว่า 2-3 วัน ควรมีการวางแผนที่ดี เพื่อป้องกันและกาจัดโรคพืชที่ตามมาในหน้าฝน ซึ่งเชื้อ...

การปลูกและดูแลพืชผักในฤดูฝน

การปลูกพืชผักในฤดูฝนนั้น อาจดูเหมือนว่าทำได้ง่ายกว่าฤดูอื่นๆ เนื่องจากเป็นช่วงที่ฝนตก ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเกษตร อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกอาจส่งผล...

เตือนภัยระวัง "โรคราน้ำค้าง" ในพืชตระกูลแตง

โรครานํ้าค้าง (Downy mildew) พบทั่วไปในแหล่งปลูกต่างๆ ที่มีความชื้นสูง เป็นโรคที่ระบาด ทำความเสียหายได้มาก โรคเกิดได้ทั้งที่ใบ ผล กิ่งก้านต่างๆ ทำให้เซลตาย ใบร่วง ผลผลิตคุณภาพตํ่า ต้นอ่อนแอ และแคระแกร...

การปลูกถั่วเขียวหลังนา ดินได้ปุ๋ย คนได้เงิน

ถั่วเขียว พืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย เหมาะสำหรับปลูกทดแทนนาปรัง เพื่อตัดวงจรการระบาดของศัตรูข้าว สามารถนำมาปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร และทำปุ๋ยพืชสดในนาข้าวในช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาปรัง สาระน...

ผักสวนครัว

พืชผักสวนครัว ผัก เป็นพืชพวกหนึ่งที่ใช้เป็นอาหารประจำวันของมนุษย์มานานแล้ว อาหารทุกมื้อของคนไทยไม่เคยขาดผักไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจน ทุกคนก็กินผักทั้งนั้น และผักของคนไทยก็มีมากมายหลายชนิดที่ไม่เหมือนกับ...

โรคแอนแทรคโนส (โรคกุ้งแห้งในพริก)

พริก เป็นพืชที่อ่อนแอต่อโรคพืชหลายชนิด โดยโรคที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ “ โรคแอนแทรคโนส ” สาเหตุเกิดจากเชื้อรากลุ่มหนึ่ง (Colletotrichum spp.) ที่เข้าลาย ต้น ใบ ดอก และผล โดยเฉพาะอาการเป็นโรคที่ผลพริก...

รอบรู้เรื่องรา สาเหตุโรคพืช

เชื้อราในพืช ถือว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคในพืชที่สำคัญที่สุด เพราะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก การป้องกันเชื้อราจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ และหมั่นหาวิธีป้องกันให้พืชปลอดโรคากเชื้อราอ...

วิธีฉีดพ่นฮอร์โมน และปุ๋ยน้ำทางใบให้ถูกวิธี

การฉีดพ่นฮอร์โมน ปุ๋ยน้ำ หรือสารเสริมการเจริญเติบโตต่างๆ ทางใบ ทำให้พืชดูดซึมสารเหล่านั้นไปใช้ได้เร็ว แต่ถ้าจะให้ได้ผลที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด ต้องฉีดพ่นให้ถูกวิธีด้วย สาระน่ารู้คู่เกษตรกับธัญธวัชกา...

ความรู้การใช้ยากำจัดวัชพืช

ยาฆ่าหญ้า คืออะไร ? ยาฆ่าหญ้า หรือ สารกำจัดวัชพืช จัดเป็นสารที่ใช้เพื่อควบคุมวัชพืชไม่ให้รบกวนการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกไว้ สาระน่ารู้คู่เกษตรกับธัญธวัชการเกษตร มีความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการใช้ยากำจัดวัช...

เทคนิคการการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง (แกล้งข้าว)

เกษตรกรชาวนาปลูกข้าว ทราบหรือไม่ว่า การผลิตข้าว 1 กิโลกรัม ใช้น้ำในการเพาะปลูกมากถึง 1,670 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นเทคนิคการจัดการน้ำอย่างประหยัดแบบเปียกสลับแห้ง สามารถประหยัดน้ำได้สูงสุด 50% ลดต้นทุน 8-1...

"เพลี้ยไฟ" มหันตภัยร้ายแมลงศัตรูพืช

"เพลี้ยไฟ" แมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายให้กับพืชของเกษตรกรมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น ผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ อีกทั้งยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคไปสู่พืชชนิดอื่นๆ สาระน่ารู้คู่เกษตรกับธัญธวัชการเกษตร พา...

แมลงศัตรูพืช ตัวฉกาจ

แมลง 1 ในศัตรูพืชตัวฉกาจ ที่จัดว่าเป็นปัญหาสำคัญของการทำเกษตร เนื่องจากการทำลายและการรบกวนของแมลงศัตรูพืช ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่พืช ทั้งปริมาณ และคุณภาพ สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มีหนทา...

คุณสมบัติ ข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้ยาฆ่าหญ้า

คุณสมบัติ ข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้ยาฆ่าหญ้า มีอะไรบ้าง สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มีความรู้มาฝากในปัจจุบันนั้น เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยว่า เกษตรกรบางกลุ่มก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ยา...

อาการผิดปกติของมันสำปะหลังที่เกิดจากสารกำจัดวัชพืช

อาการผิดปกติของมันสำปะหลังที่เกิดจากสารกำจัดวัชพืชมันสำปะหลังมักได้รับผลกระทบจากสารกำจัดวัชพืชที่ใช้พ่นเพื่อกำจัดวัชพืชในแปลงที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้มีการปลิวของละอองสาร (spray drift) มาสู่แปลงปลูกมันสำ...

การทำเกษตรอินทรีย์ คือ การทำงานอนุรักษ์

การทำเกษตรอินทรีย์ คือ การทำงานอนุรักษ์แนวทางสำคัญของเกษตรอินทรีย์ก็คือ การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร นำบ...

เทคนิคการใช้สารคุมวัชพืชให้มีประสิทธิภาพ

การควบคุมและกำจัดวัชพืชเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะวัชพืชเป็นศัตรูตัวฉกาจที่มาแย่งธาตุอาหารจากพืชในแปลง ทำให้พืชเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ส่งผลให้ลำต้นพืชไม่สมบูรณ์ น้ำหนักไม่ดี สาระน่ารู้คู่เกษต...