บริการ

0

หลักการเลือกซื้อ เลือกใช้ปุ๋ย อย่างมีประสิทธิภาพเพ...

หลักการเลือกซื้อ เลือกใช้ปุ๋ย อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ประโยชน์สูงสุดการใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพนั้น มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ ธัญธวัช การเกษตร มี 4 แนวทางง่ายๆ โดยยึดหลัก 4 ถูก มาแนะนำ นั่นคือ 1. ถู...

ข้อควรรู้ "มันสำปะหลัง" ปลูกอย่างไร ให้ได้ผลผลิตด...

"มันสำปะหลัง" พืชที่มีความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับ 3 ของโลก ปลูกง่าย ปรับตัวได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ ทนสภาพแล้งได้ดี ปัญหาเกี่ยวกับโรค และแมลงมีน้อย ประกอบกับที่ ภาครัฐส่งเสริ...

โดรน (DRONE) เพื่อการเกษตร...

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่โลกเทคโนโลยี มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกภาคส่วน นโยบายการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการนำนวัตกรรม และเทคโนโ...

ข้อควรระวังในการใช้ยาปราบศัตรูพืช

ยาปราบศัตรูพืชทุกชนิด (ยาฆ่าแมลง ยาป้องกันโรคพืช ยาปราบวัชพืช) มีอันตรายสามารถเข้าร่างกายได้ทางปาก ผิวหนัง และโดยการหายใจ การเป็นพิษฉับพลันเกิดขึ้นเมื่อได้รับยาจำนวนมาก ๆ เพียงครั้งเดียว ส่วนพิษสะสมเก...

5 โรคพืชสุดฮิตระบาดหน้าฝน

ช่วงหน้าฝนแบบนี้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือ ปริมาณน้ำที่มากขึ้น และความชื้นในอากาศที่สูงขึ้น หากฝนตกติดต่อกันเกินกว่า 2-3 วัน ควรมีการวางแผนที่ดี เพื่อป้องกันและกาจัดโรคพืชที่ตามมาในหน้าฝน ซึ่งเชื้อ...

การปลูกและดูแลพืชผักในฤดูฝน

การปลูกพืชผักในฤดูฝนนั้น อาจดูเหมือนว่าทำได้ง่ายกว่าฤดูอื่นๆ เนื่องจากเป็นช่วงที่ฝนตก ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเกษตร อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกอาจส่งผล...

เตือนภัยระวัง "โรคราน้ำค้าง" ในพืชตระกูลแตง

โรครานํ้าค้าง (Downy mildew) พบทั่วไปในแหล่งปลูกต่างๆ ที่มีความชื้นสูง เป็นโรคที่ระบาด ทำความเสียหายได้มาก โรคเกิดได้ทั้งที่ใบ ผล กิ่งก้านต่างๆ ทำให้เซลตาย ใบร่วง ผลผลิตคุณภาพตํ่า ต้นอ่อนแอ และแคระแกร...

การปลูกถั่วเขียวหลังนา ดินได้ปุ๋ย คนได้เงิน

ถั่วเขียว พืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย เหมาะสำหรับปลูกทดแทนนาปรัง เพื่อตัดวงจรการระบาดของศัตรูข้าว สามารถนำมาปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร และทำปุ๋ยพืชสดในนาข้าวในช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาปรัง สาระน...

ผักสวนครัว

พืชผักสวนครัว ผัก เป็นพืชพวกหนึ่งที่ใช้เป็นอาหารประจำวันของมนุษย์มานานแล้ว อาหารทุกมื้อของคนไทยไม่เคยขาดผักไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจน ทุกคนก็กินผักทั้งนั้น และผักของคนไทยก็มีมากมายหลายชนิดที่ไม่เหมือนกับ...

โรคแอนแทรคโนส (โรคกุ้งแห้งในพริก)

พริก เป็นพืชที่อ่อนแอต่อโรคพืชหลายชนิด โดยโรคที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ “ โรคแอนแทรคโนส ” สาเหตุเกิดจากเชื้อรากลุ่มหนึ่ง (Colletotrichum spp.) ที่เข้าลาย ต้น ใบ ดอก และผล โดยเฉพาะอาการเป็นโรคที่ผลพริก...

รอบรู้เรื่องรา สาเหตุโรคพืช

เชื้อราในพืช ถือว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคในพืชที่สำคัญที่สุด เพราะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก การป้องกันเชื้อราจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ และหมั่นหาวิธีป้องกันให้พืชปลอดโรคากเชื้อราอ...

วิธีฉีดพ่นฮอร์โมน และปุ๋ยน้ำทางใบให้ถูกวิธี

การฉีดพ่นฮอร์โมน ปุ๋ยน้ำ หรือสารเสริมการเจริญเติบโตต่างๆ ทางใบ ทำให้พืชดูดซึมสารเหล่านั้นไปใช้ได้เร็ว แต่ถ้าจะให้ได้ผลที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด ต้องฉีดพ่นให้ถูกวิธีด้วย สาระน่ารู้คู่เกษตรกับธัญธวัชกา...

ความรู้การใช้ยากำจัดวัชพืช

ยาฆ่าหญ้า คืออะไร ? ยาฆ่าหญ้า หรือ สารกำจัดวัชพืช จัดเป็นสารที่ใช้เพื่อควบคุมวัชพืชไม่ให้รบกวนการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกไว้ สาระน่ารู้คู่เกษตรกับธัญธวัชการเกษตร มีความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการใช้ยากำจัดวัช...

เทคนิคการการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง (แกล้งข้าว)

เกษตรกรชาวนาปลูกข้าว ทราบหรือไม่ว่า การผลิตข้าว 1 กิโลกรัม ใช้น้ำในการเพาะปลูกมากถึง 1,670 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นเทคนิคการจัดการน้ำอย่างประหยัดแบบเปียกสลับแห้ง สามารถประหยัดน้ำได้สูงสุด 50% ลดต้นทุน 8-1...

"เพลี้ยไฟ" มหันตภัยร้ายแมลงศัตรูพืช

"เพลี้ยไฟ" แมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายให้กับพืชของเกษตรกรมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น ผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ อีกทั้งยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคไปสู่พืชชนิดอื่นๆ สาระน่ารู้คู่เกษตรกับธัญธวัชการเกษตร พา...

แมลงศัตรูพืช ตัวฉกาจ

แมลง 1 ในศัตรูพืชตัวฉกาจ ที่จัดว่าเป็นปัญหาสำคัญของการทำเกษตร เนื่องจากการทำลายและการรบกวนของแมลงศัตรูพืช ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่พืช ทั้งปริมาณ และคุณภาพ สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มีหนทา...

คุณสมบัติ ข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้ยาฆ่าหญ้า

คุณสมบัติ ข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้ยาฆ่าหญ้า มีอะไรบ้าง สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มีความรู้มาฝากในปัจจุบันนั้น เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยว่า เกษตรกรบางกลุ่มก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ยา...

อาการผิดปกติของมันสำปะหลังที่เกิดจากสารกำจัดวัชพืช

อาการผิดปกติของมันสำปะหลังที่เกิดจากสารกำจัดวัชพืชมันสำปะหลังมักได้รับผลกระทบจากสารกำจัดวัชพืชที่ใช้พ่นเพื่อกำจัดวัชพืชในแปลงที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้มีการปลิวของละอองสาร (spray drift) มาสู่แปลงปลูกมันสำ...

การทำเกษตรอินทรีย์ คือ การทำงานอนุรักษ์

การทำเกษตรอินทรีย์ คือ การทำงานอนุรักษ์แนวทางสำคัญของเกษตรอินทรีย์ก็คือ การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร นำบ...

เทคนิคการใช้สารคุมวัชพืชให้มีประสิทธิภาพ

การควบคุมและกำจัดวัชพืชเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะวัชพืชเป็นศัตรูตัวฉกาจที่มาแย่งธาตุอาหารจากพืชในแปลง ทำให้พืชเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ส่งผลให้ลำต้นพืชไม่สมบูรณ์ น้ำหนักไม่ดี สาระน่ารู้คู่เกษต...

ปุ๋ยพืชสด ปรับปรุง บำรุงดิน

ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่ได้จากการตัดสับหรือไถกลบลงไปในดินขณะที่พืชยังเขียวสดอยู่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาที่พืชออกดอก เพราะให้น้ำหนักสดและป...

ทำความรู้จัก ผ้ามุ้งตาข่ายไนล่อน

ผ้ามุ้งตาข่ายไนล่อน อีก 1 อุปกรณ์ สำหรับการทำเกษตร สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร พามาทำความรู้จัก ผ้ามุ้งตาข่ายไนล่อน กับประโยชน์ที่มากกว่าแค่กันยุง กันแมลง ผ้ามุ้ง หรือมุ้งไนลอน หรือตาข่ายในล...

พืชน่าปลูก หน้าหนาว ราคาแพง

รู้หรือไม่... หน้าหนาว พืชผักชนิดไหนน่าปลูก และมีราคาแพงขึ้นชื่อว่าผักเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ ในช่วงหน้าหนาว พืชผักที่มีราคา และเป็นที่ต้องการของตลาดมีอยู่หลายชนิด จะมีอะไรบ้าง สาระน่ารู้คู่เกษตร กั...

ปรับปรุงบำรุงดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำเป็นต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินอย่างต่อเนื่อง ถูกวิธีและเหมาะสมตามลักษณะและสมบัติของดิน สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มี วิธีการปรับปรุงบำรุงดิน มาแนะนำ การ...

การทำนาหว่านน้ำตม

การทำนาหว่านน้ำตม ให้ได้ผลดี สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มีวิธีมาบอก การทำนาหว่านน้ำตมที่จะให้ได้ผลดีนั้น จะต้องปรับพื้นที่นาให้สม่ำเสมอ มีคันนาล้อมรอบและสามารถควบคุมน้ำได้ การเตรียมดินก็ปฏ...

ว่าด้วยเรื่อง "ถาดเพาะกล้า"

ถาดเพาะกล้า เป็นอุปกรณ์เกษตรที่ได้รับความนิยมในการนำใช้เพาะชำต้นกล้า เพราะมีข้อดีในการช่วยให้การย้ายต้นกล้าเพื่อลงแปลงปลูก ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น วันนี้ สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มาว่ากันด้...

การวัดค่า ph ดิน

การวัดค่า ph ดินดินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการปลูกพืชให้มีคุณภาพ การวัดค่า pH ในดิน จึงเป็นสิ่งสำคัญ สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มีเรื่องความเป็นกรด-ด่างในดิน มาแนะนำpH ของดินคืออะไร?pH ของดิ...

ระบบน้ำการเกษตร

ระบบน้ำเพื่อการเกษตร มีหลากหลายรูปแบบ เลือกแบบไหนที่จะเหมาะกับการเพาะปลูก สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มีคำตอบระบบน้ำเกษตร เป็นหัวใจสำคัญของการทำการเกษตร เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พืชเ...

อุปกรณ์ระบบน้ำแปลงเกษตร

ระบบน้ำนับเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำการเกษตร เกษตรกรมือใหม่ส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไว้บ้าง สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มี 9 อุปกรณ์จำเป็นในการวางระบบน้ำสำหรับแปลงเกษตร ม...

อ้อย งามด้วยระบบน้ำหยด

“น้ำ” ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตได้เต็มตามศักยภาพ โดยเฉลี่ย อ้อยต้องการน้ำตลอดฤดูกาลประมาณ 1,500 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำฝนที่ตกเฉลี่ยทั้งปีที่ของบ้านเราอยู่ที่ 1,000 มิลลิเมตร ซึ่งถ้าแล้งปริม...

สแลน เพื่อการเกษตร

“สแลน” มีดีมากกว่ากันแดด มาทำความรู้จัก “สแลนเพื่อการเกษตร” กับ สาระน่ารู้คู่เกษตรกับธัญธวัชการเกษตรสแลนคืออะไร?สแลน (Shading Net) หรือที่เรียกกันว่า ตาข่ายกรองแสง เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ใช้งานไ...

พลาสติกคลุมดิน

“ พลาสติกคลุมดิน ” เป็นวัสดุที่มีประโยชน์กับการทำเกษตรอย่างไร ??? สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มาเล่าให้ฟัง พลาสติกคลุมดิน เป็นหนึ่งในวัสดุคลุมดิน นอกเหนือจาก ฟาง หญ้าแห้ง เปลือกถั่ว แกลบ แล...

การปลูก "หอมแดง" อินทรีย์

การปลูกหอมแดงอินทรีย์ ปลอดภัยทั้งผู้ปลูก และผู้บริโภค สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มีวิธีการปลูกมาแนะนำ ต้นหอม เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นพืชล้มลุก ต้นหอมกินได้ทั้งใบ ดอก และหัว มีกลิ่นฉุน มีรสชาต...

เตือน !!! เพลี้ยไฟ ระบาดในกล้วยไม้

เตือน !!! การระบาดเพลี้ยไฟ (Cotton Thrips) ในกล้วยไม้ในฤดูร้อน ด้วยความปราถนาดีจาก สาระน่ารู้คู่เกษตรกับธัญธวัชการเกษตร เตือน... เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากช่วงนี้อุณหภูมิสูงข...

ข้อดี-ข้อเสีย ปลูกพืชไม่ใช่ดิน

การปลูกพืชโดยไม่ใช่ดิน หรือที่มักนิยมเรียกกันในปัจจุบันว่า “ไฮโดรโพนิคส” (Hydroponics) หรือ “ซอยเลสคัลเจอร” (Soilless culture) หมายถึง การปลูกพืชโดยใช้วัสดุใดๆ ที่ไม่ใช่ดิน พืชจะได้รับน้ำและอาหารจากสา...

ระบบน้ำพุ่งในการเกษตร

ระบบน้ำพุ่ง เป็นอีก 1 ระบบน้ำทางการเกษตร ที่ลงทุนต่ำสุด การติดตั้งก็ง่าย ๆ คนที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบน้ำก็สามารถติดตั้งได้ สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร นำมาแนะนำในช่วงหน้าแ...

เครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร

เครื่องมือการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร คือ เครื่องมือช่วยทุ่นกำลังในการดำเนินงาน เป็นวัสดุที่ให้ทำงานเกี่ยวกับพืชแล้วก็ดิน ใช้ในลักษณะของการดำเนินการ ด้านการเกษตรกรรม ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงานที...

การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำ

การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำ (Fertigation) เป็นการให้ทั้งน้ำ และปุ๋ยไปพร้อมกันในเวลาและบริเวณที่พืชต้องการ มีข้อดี - ข้อเสีย อย่างไร สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มีคำตอบการให้ปุ๋ยในระบบน้ำเป็นการให้ป...

เพลี้ย-ไร ศัตรูพืชฤดูร้อน

ในช่วงฤดูร้อนเป็นเวลาทองของแมลงศัตรูพืช ทั้งเพลี้ยและไร เข้าทำลายพืช ถ้าไม่รู้จะจัดการอย่างไร สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มีวิธีป้องกันและกำจัดมาแนะนำในฤดูร้อนของประเทศไทย ในพื้นที่สภาพแวดล้...

ระบบน้ำโรงเรือน

วันนี้ สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร จะพามาทำความรู้จักกับการวางระบบน้ำภายในโรงเรือน มาดูกันว่ามีกี่แบบ และในแต่ละแบบมีความแตกต่างกัน มีข้อดี-ข้อเสีย อย่างไร ว่าแล้วตามมากันเลย การปลูกพืชในโรง...

ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

พืชผักปลอดสารพิษ หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูรวมทั้งไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของพืชผัก เพื่อสุขภาพที่ดี มาปลูกพืชผักที่ปลอดสารพิษ กับ สาระน่ารู้คู่...

เทคนิคกำจัดปลวกในไร่อ้อย

“ปลวก”แมลงศัตรูพืชตัวร้ายที่เข้าทำลายอ้อยในทุกระยะการเจริญเติบโต สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตรมีเทคนิคกำจัดปลวกในไร่อ้อยมาแนะนำปลวก เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่ขอยกให้เป็นสัตว์ที่ประสบความสำเร็จในชีวิ...

ระยะเวลาในการคุมวัชพืชของสารประเภทใช้ทางดิน ( ยาคุ...

ระยะเวลาในการคุมวัชพืชของสารประเภทใช้ทางดิน( ยาคุม )เคยสงสัยกันไหมว่า ??? ะยะการควบคุมวัชพืชของยาคุมหญ้าแต่ละชนิด ระยะเวลาสั้นยาวต่างกัน จะสังเกตได้จากอะไร สารระน่ารู้คู่เกษตรกับธัญธวัชการเกษตร พาไปไข...

ปุ๋ยเคมี-ปุ๋ยอินทรีย์-ปุ๋ยอินทรีย์เคมี มีข้อดีต่าง...

ปุ๋ยเคมี-ปุ๋ยอินทรีย์-ปุ๋ยอินทรีย์เคมี มีข้อดีต่างกันอย่างไร ??? เคยสงสัยกันไหมว่า ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีอินทรีย์ มีคุณสมบัติเด่นต่างกันอย่างไร มีข้อควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพสู...

โรคราสนิมขาว

เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ด้วยสภาวะอากาศที่มีความชื้นสูง ก่อให้เกิดโรคกับพืชได้ สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร พาไปทำความรู้จัก "โรคราสนิมขาว" อีก 1 โรคพืชระบาดในฤดูฝน ที่เกษตรกรต้องระมัดระวัง !!!แม้ โร...

สารเคมี ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย !!

ในปัจจุบันสารเคมีถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และอุตสาหกรรม สารเคมีบางประเภท ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือสิ่งที่เรียกว่า สารเคมีอันตราย สาระน่...

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ในพืช

ในช่วงฤดูฝน มีความชื้นสูง มักพบปัญหาการระบาด “โรคแอนแทรคโนส” ในพืชชนิดต่างๆ สาระน่ารู้คู่เกษตร กับธัญธวัชการเกษตร มีบทความมาฝาก เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและกำจัด เจ้าเชื้อราตัวร้าย ก่อนที่จะระบาดสร้...