สั่งสินค้าอย่างไร

0

ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า
1. เลือกสินค้าลงตะกร้า
2. ตรวจสอบสินค้าตามที่ต้องการ กดต่อไป
3. เลือกวิธีการจัดส่ง และการชำระเงิน กดต่อไป
4. กรอกข้อมูลผู้สั่งซื้อ กดต่อไป
5. กดยืนยันการสั่งซื้อ
6. ทำการชำระเงิน
-เงินสด
-โอนผ่านบัญชี
-ตัดบัตรเครดิต
7. ยืนยันการชำระเงิน