เกี่ยวกับเรา

0

Thanthavat ธัญธวัช การเกษตร เป็นร้านขายส่ง/ปลีก สินค้าทางด้านการเกษตร

จุดเริ่มต้นในปี 2542
   นายชานุวัฒน์ คำสุข และนางอัมภาภรณ์ คำสุข ได้เปิดกิจการ รับซื้อพืชไร่บนเนื้อที่ 2 ไร่อยู่ที่ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ใช้ชื่อว่า " ร้านธัญธวัช " และต่อมาได้ขยายกิจการออกมาที่ ตั้งในปัจจุบันบนเนื้อที่ 40 ไร่ ที่ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ต่อมาได้เล็งเห็นว่า การรับซื้อพืชไร่ควรเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิต จึงได้เปิดร้านขายเคมีเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร ซึ่งปัจจุบันมี 6 สาขา ตั้งอยู่ที่ อ.วิเชียรบุรี 3 สาขาคือสาขามรกต สาขายางโด่ และสาขาบวงสรวง , อ.ศรีเทพ อ.บึงสามพัน และอ.ศรีมงคล และยังมีนโยบายการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง.