การชำระเงิน

0

ขั้นตอนการชำระเงิน
ช่องทางที่ 1 เงินสด


ช่องทางที่ 2 โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัทธัญธวัชพืชผล จำกัด

ช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี บริษัทธัญธวัชพืชผล จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาศรีเทพ
เลขบัญชี 517-221761-4
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาซับสมอทอด
เลขบัญชี 206-1019-327
ธนาคารกรุงไทย
สาขาถนนเพชรเจริญ
เลขบัญชี 643-0-31817-6
ธนาคารธกส.
สาขาพุเตย
เลขบัญชี 020-1-21866-1894
ธนาคารกรุงศรี
สาขาหนองไผ่
เลขบัญชี 043-1-74013-7

ช่องทางที่ 3 ตัดจากบัตรเครดิต