การชำระเงิน

0

ขั้นตอนการชำระเงิน
ช่องทางที่ 1 เงินสด


ช่องทางที่ 2 โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัทธัญธวัชพืชผล จำกัด

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรีเทพ เลขบัญชี 517-221761-4
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาซับสมอทอด เลขบัญชี 206-1-01932-7
- ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรเจริญ เลขบัญชี 643-0-31817-6
- ธนาคารธกส. สาขาพุเตย เลขบัญชี 020-1-21866-189
- ธนาคารกรุงศรี สาขาหนองไผ่ เลขบัญชี 043-1-74013-7


ช่องทางที่ 3 ตัดจากบัตรเครดิต