การจัดส่งสินค้า

0

รูปแบบการจัดส่งสินค้า

1. มารับเองหน้าร้าน
2. ส่งพัสดุทางไปรษณีย์ไทย แบบEMS
3. ส่งพัสดุทางไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน
(น้ำหนักไม่เกิน 2kg)
4. ส่งพัสดุทางไปรษณีย์ไทย แบบธรรดา
5. ส่งพัสดุ แบบเรียกเก็บเงินปลายทาง
6. ส่งพัสดุ แบบ Kerry Express
(น้ำหนักไม่เกิน 25kg)
หมายเหตุ เสียค่าบริการขนส่งตามไปรษณีย์ไทยและ Kerry Express
ค่าจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ไทย
น้ำหนัก กรัม (g)ส่งแบบ Ems (บาท)ส่งแบบปกติ (บาท)ส่งแบบลงทะเบียน (บาท)
1 - 20322018
21 - 50372018
51 - 100372018
101 - 250422022
251 - 500522028
501 - 1000672038
1001 - 1500823558
1501 - 2000973558
2001 - 2500122500
2501 - 3000137500
3001 - 3500157650
3501 - 4000177650
4001 - 4500197800
4501 - 5000217800
5001 - 5500242950
5501 - 6000267950
6001 - 65002921100
6501 - 70003171100
7001 - 75003421250
7501 - 80003671250
8001 - 85003971400
8501 - 90004271400
9001 - 95004571550
9501 - 100004871550
10001 - 105005021700
10501 - 110005021700
11001 - 115005171850
11501 - 120005171850
12001 - 125005322000
12501 - 130005322000
13001 - 135005472150
13501 - 140005472150
14001 - 145005652300
14501 - 150005652300
15001 - 155005772450
15501 - 160005772450
16001 - 165005922600
16501 - 170005922600
17001 - 175006072750
17501 - 180006072750
18001 - 185006222900
18501 - 190006222900
19001 - 195006373050
19501 - 200006373050
ค่าจัดส่งพัสดุทาง Kerry Express
ประเภทพัสดุ จำกัดขนาดและน้ำหนัก ส่งภายในภาควันถัดไป (บาท) ส่งกรุงเทพวันถัดไป (บาท) ส่งข้ามภาค 2 วัน (บาท) ค่ากล่อง (บาท)
Envelope เอกสาร 1kg 30 35 45 FREE
Envelope พัสดุภัณฑ์ 1kg 35 40 50 FREE
Mini 40cm น้ำหนัก 1kg 30 35 45 5
Seal Bag / S 60cm น้ำหนัก 5kg 65 70 80 FREE / 10
S+ 75cm น้ำหนัก 5kg 85 90 100 15
M 90cm น้ำหนัก 10kg 100 105 115 20
M+ 105cm น้ำหนัก 15kg 140 145 155 25
L 120cm น้ำหนัก 15kg 185 190 205 30
XL 150cm น้ำหนัก 20kg 290 300 330 -
Over size 200cm น้ำหนัก 25kg 380 390 420 -
Kerry Express บริการส่งพื้นที่ห่างไกล (Remote Service Area)
จัดส่งในวันถัดไป (Next Day)
รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อำเภอ
23170 ตราด อ.เกาะช้าง 57260 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า
50240 เชียงใหม่ อ.จอมทอง, อ.ฮอด 57340 เชียงราย ขุนตาล
50260 เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า 58000 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
50270 เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม 58110 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง, อ.สบเมย
50310 เชียงใหม่ อ.อมก่อย 58130 แม่ฮ่องสอน ปาย
51160 ลำพูน อ.ทุ่งหัวช้าง 58130 เชียงใหม่ อ.กัลยาณีวัฒนา
52160 ลำปาง อ.เถิน 81150 กระบี่ เกาะลันตา
56160 พะเยา อ.เชียงม่วน 95130 ยะลา อ.ปันนังสตา
57170 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า 96110 นราธิวาส อ.ตากใบ
จัดส่งภายใน 2 วัน (2 Day)
รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อำเภอ
50250 เชียงใหม่ อ.สะเมิง 84280 สุราษฏร์ธานี อ.เกาะพะงัน
50350 เชียงใหม่ อ.เวียงแหง 84360 สุราษฏร์ธานี อ.เกาะพะงัน
52180 ลำปาง อ.แม่พริก 95110 ยะลา อ.เนตง
55220 น่าน อ.บ่อเกลือ 95150 ยะลา อ.ธารโต
57180 เชียงราย อ.แม่สรวย 95160 ยะลา อ.เมืองยะลา
57310 เชียงราย อ.เวียงแก่น 95170 ยะลา อ.ธารโต
58120 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย 96120 นราธิวาส อ.สุไหงโกลก
58140 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม 96130 นราธิวาส อ.ระแงะ, อ.เจาะไอร้อง
58150 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า 96140 นราธิวาส อ.สุโหงปาดี
63170 ตาก อ.อุ้มผาง 96150 นราธิวาส อ.รือเสาะ
67260 เพชรบูรณ์ อ.น้ำหวาน 96160 นราธิวาส อ.แว่ง
71180 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ 96190 นราธิวาส อ.สุคิริน
71240 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี 96210 นราธิวาส อ.ศรีสาคร
82160 พังงา อ.เกาะยาว 96220 นราธิวาส อ.จะแนะ
*หมายเหตุ บริการส่งพื้นที่ห่างไกล เพิ่มกล่องละ 50 บาท