HB-101

0

HB-101

รหัสสินค้า : 0310042

อาหารเสริม

น้ำหนัก 50 ซีซี (cc)

550

บาท
ราคานี้ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขนาดอื่นๆ

็ฺHB-101 ขนาด 50 ซีซี.

รายละเอียด:

วิธีการใช้
-อัตราการใช้ 1-2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
-สำหรับ HB-101 ขนาด 50 ซีซี สามารถผสมน้ำได้ถึง 500 - 1000 ลิตร หรือ สำหรับเป้เดินฉีด (ปริมาณน้ำ 20 - 25 ลิตร) ได้ประมาณ 25 - 50 เป้

ประโยชน์
-ทำให้พืชแข็งแรง ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชในทุกระยะ
-ช่วยกระตุ้นให้พืชหาอาหารได้ดี
-ฉีดได้ทุกระยะไม่ทำอันตรายต่อพืช
-ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่พืช

คำแนะนำ

-สำหรับพืชอายุสั้นควรฉีดพ่นทุกๆ 3 วัน ในอัตราการใช้ 1-2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร


บทวิจารณ์

ค่าเฉลี่ยการจัดลำดับ 5 ( เต็ม 5 )