HB-101

0

HB-101

รหัสสินค้า : 0310046

อาหารเสริม

น้ำหนัก 6 ซีซี (cc)

100

บาท
ราคานี้ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขนาดอื่นๆ


HB-101 ขนาด 6 ซีซี.

รายละเอียด:

วิธีการใช้
-อัตราการใช้ 1-2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (สำหรับขนาด 6 ซีซี ให้หยด 10 - 20 หยด ต่อน้ำ 20 ลิตร)
-สำหรับเป้ 20 - 25 ลิตร จะผสมน้ำได้ 3 - 6 เป้

ประโยชน์

-ทำให้พืชแข็งแรง ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชในทุกระยะ
-ช่วยกระตุ้นให้พืชหาอาหารได้ดี
-ฉีดได้ทุกระยะไม่ทำอันตรายต่อพืช
-ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่พืช

คำแนะนำ
-สำหรับพืชอายุสั้นควรฉีดพ่นทุกๆ 3 วัน ในอัตราการใช้ 1-2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร


บทวิจารณ์

ค่าเฉลี่ยการจัดลำดับ 5 ( เต็ม 5 )