เวอร์เกอร์

0

เวอร์เกอร์

รหัสสินค้า : 0120069

สารกำจัดวัชพืช

น้ำหนัก 500 มิลลิลิตร (ml)

650

บาท
ราคานี้ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

เวอร์เกอร์

คุณสมบัติ : ฟีโนซาพรอป - พี – เอทิล เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ


ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว และหญ้าข้าวนก


อัตราการใช้งาน : อัตราการใช้ 120 มล. ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1ไร่ หลังหว่านเข้า 15 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

สินค้ามีอยู่ในจังหวัด เพชรบูรณ์

บทวิจารณ์

ไม่มีความคิดเห็น