คิง สตาร์ท(เร่งราก) ขนาด 1000cc

0

คิง สตาร์ท(เร่งราก) ขนาด 1000cc

รหัสสินค้า : 0310049

อาหารเสริม

น้ำหนัก 1000 ซีซี (cc)

150

บาท
ราคานี้ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

คิง สตาร์ท(เร่งราก)

คุณสมบัติ

เป็นสารที่ช่วยในกาแจกรากพืชได้มาก การเจริญเติบโตของพืชดี ทำให้พืชฟื้นตัวได้เร็ว


ประโยชน์

ราก กิ่งตอน กิ้งปักชำสมบูรณ์ ช่วยให้พืชที่ย้ายปลูกใหม่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ไม่ชะงัก แตกรากดี ตั้งตัวได้เร็วขึ้น สำหรับไม้ดอกที่ปลูกใหม่หรือไม้เก่าแก่ที่ไม่ออกดอกช่วยให้ระบบรากดูดปุ๋ยได้เต็มที่ ผักที่ย้ายปลูกใหม่หรือพืชที่ต้องการหัวหรือแง่ง ช่วยให้ระบบรากดูดธาตุอาหารได้ดี เพิ่มหัวและเง่ง คลุกเมล็ดพันธุ์พืชหรือกิ้งพันธุ์ก่อนปลูก


อัตราการใช้งาน

กิ่งปักชำ กิ่งตอน60-100ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ไม้ดอกไม้ประดับ 20-40 ซีซี ต่อน่ำ 20 ลิตร ไม้เก่า ไม้ไม่ออกดอก 30-60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร คลุกเมล็ด 1 ส่วน ต่อน้ำ 10 ส่วน แช่ 30 นาที-2ชั่วโมง


บทวิจารณ์

ไม่มีความคิดเห็น