ฟิโพลนิล

0

ฟิโพลนิล

รหัสสินค้า : 0140226

สารกำจัดแมลง

น้ำหนัก 1300 กรัม (g)

650

บาท
ราคานี้ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขนาดอื่นๆ

ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าวในนาข้าว

วิธีการใช้ : ใช้อัตรา 50 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร พานเมื่อพบข้าวถูกทำลายจากหนอนห่อใบข้าวมากกว่า 15 % ในข้าวอายุ 15-40 วัน (อัตราการใช้ 40 ลิตรต่อไร่) หรือใบข้าวถูกทำลาย 10 % ในระยะข้าวมีใบธง (อัตราการใช้น้ำ 60 ลิตร ต่อไร่)

*** ฟรี ไคเซอร์ 100 กรัม 3 ซอง****

ถึง 31 ธ.ค. 66บทวิจารณ์

ไม่มีความคิดเห็น