set ปราบวัชพืชใบแคบ+ใบกว้าง

0

set ปราบวัชพืชใบแคบ+ใบกว้าง

รหัสสินค้า :

Set ใช้ในถั่วเขียว

น้ำหนัก 1 ลิตร (l)

570

บาท

ชื่อสามัญ : ฮาร์เวีย (ควิชาโลฟอป-พี-เอทิล) , ล็อคโพส( โฟมีซาเฟน)

ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก ในถั่วเหลืองเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาวเล็ก หญ้าปากควาย และหญ้าตีนกา และกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขมหนาม , ตีนตุ๊กแก, บานไม่รู้โรยป่า , ผักโขม ,ผักเบี้ยใหญ่ , ผักเบี้ยหิน และกะเม็ง

วิธีใช้ : ฮาเวียร์ ใช้อัตรา 200-250 มลล. ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพืชที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 50-65 มลล. ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกถั่วเหลือง วัชพืชมีตำนวน 3-6 ใบ

ล็อคโพส ใช้อัตรา 160-200 มล. พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 40-50 มล. ผสมน้ำ 15-20 มล. พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกถั่ว และวัชพืชมีจำนวนใบ 2.5 ใบ

สินค้ามีอยู่ในจังหวัด เพชรบูรณ์

บทวิจารณ์

ไม่มีความคิดเห็น