set ถั่วเขียวระยะติดฝัก

0

set ถั่วเขียวระยะติดฝัก

รหัสสินค้า :

Set ใช้ในถั่วเขียว

น้ำหนัก 2500 ซีซี (cc)

1210

บาทประโยชน์ : ฉีดพ่น ทำให้พืชเติบโตอย่างก้าวกระโดด สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ฟื้นฟูสภาพต้นที่เหี่ยวเฉา สร้างใบ แทงดอก ออกผลดก เพิ่มรสชาติ สารอาหาร ระดับน้ำตาล เพิ่มอายุการเก็บเกี่ยว โรคและแมลงลดล ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี ใบเขียวสด เสริมสร้างการติดดอกออกผล มีผลต่อการสุก แก่เร็วของผลผลิต พืชต้านทานความเครียดได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันการขาดแคลเซียม ดูดซึมผ่านใบได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มการติดฝัก ป้องกันการขาดขาดโบรอน ป้องกันเมล็ดลีบ

วิธีการใช้ : HB 101อัตรา 3 ซี.ซี./น้ำ 20 ลิตร

HD คลอร์แคล อัตรา 30 ซี.ซี./น้ำ 20 ลิตร

HD บอร์ - 150 อัตรา 30 ซี.ซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นได้ทุกระยะ

สินค้ามีอยู่ในจังหวัด เพชรบูรณ์

บทวิจารณ์

ไม่มีความคิดเห็น