สารปรับปรุงดิน HD

0

สารปรับปรุงดิน HD

รหัสสินค้า : 0250003

สารปรับปรุงดิน

น้ำหนัก 5 กิโลกรัม (kg)

280

บาท
ราคานี้ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขนาดอื่นๆ
ไม่พบผลลัพธ์

สารปรับปรุงดิน HD ขนาด 5 กก.

รายละเอียด:

วิธีการใช้

- ไม้ดอก ไม้ประดับ 10 กรัม ต่อ 1 กระถาง- ไม้สวนไม่ยืนต้น 1-2 กิโลกรัม ต่อ ต้น

อัตราข้างต้นเป็นอัตราส่วนที่แนะนำ สามารถปรับปริมาณได้ ตามขนาดพื้นที่เพาะปลูก ขนาดของต้นพื้น หรือสภาพของต้นพืชตามความเหมาะสม

ระโยชน์
-ทำให้ดินร่วนซุย
-เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างให้ดินอุ้มน้ำดีขึ้น
-ช่วยให้กระบวนการปรุงอาหารของพืช ดียิ่งขึ้น
-ช่วยให้รากลงดินได้ลึกขึ้นและแผ่ได้กว้างขึ้น เพราะดินร่วนซุย

คำแนะนำ
-อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับสภาพดินและพืชที่ปลูก


บทวิจารณ์

ไม่มีความคิดเห็น